เที่ยวเลย หมู่บ้านวัฒนธรรมไทดำ อ.เชียงคาน

หมู่บ้านวัฒนธรรมไทดำ
หมู่บ้านวัฒนธรรมไทดำ อ.เชียงคาน
ตั้งอยู่ที่บ้านนาป่าหนาด ตำบลเขาแก้ว
เดิมชาวไทดำอพยพมาจากเมืองเชียงขวาง ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2448 มาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่บ้านนาป่าหนาด โดยก่อตั้งเป็นหมู่บ้านวัฒนธรรมไทดำขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2539 โดย อาจารย์เพชรตะบอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน อำเภอเชียงคานร่วมกับชาวบ้าน บ้านนาป่าหนาดในการจัดสร้างขึ้นเพื่อให้เป็นแหล่งที่เผยแพร่ข้อมูลด้านวัฒนธรรม และวิถีชีวิตรวมทั้งประวัติ ความเป็นมาของชนชาวไทดำบ้านนาป่าหนาด ปัจจุบันยังมีการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทดำ มีบ้านที่สร้างขึ้นตามแบบเอกลักษณ์ดั้งเดิมของชาวไทดำ รวมทั้งเครื่องใช้ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน ที่แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ในอดีต และยังมีการรวมกลุ่มทอผ้าพื้นเมือง ของชาวบ้าน โดยสามารถชมการทอผ้า และเลือกซื้อสินค้าเป็นของฝากได้
 
ทุกท่านสามารถเข้าไปเยี่ยมชมและศึกษาประวัติข้อมูลของคนไทดำ และยังมีหัวหน้าชุมชนเป็นวิทยากรและพาเยี่ยมชมภายในหมู่บ้าน
DSC_0125DSC_0127DSC_0129DSC_0130DSC_0131DSC_0132DSC_0134DSC_0136DSC_0137DSC_0138DSC_0139DSC_0141DSC_0143DSC_0144DSC_0147DSC_0148DSC_0150DSC_0151DSC_0152DSC_0154DSC_0155DSC_0156DSC_0159DSC_0161DSC_0163DSC_0164DSC_0165DSC_0168DSC_0169DSC_0170DSC_0177DSC_0179DSC_0182DSC_0183DSC_0185DSC_0193DSC_0195DSC_0198DSC_0199DSC_0200DSC_0201DSC_0202DSC_0204DSC_0207DSC_0210DSC_0215DSC_0222DSC_0223DSC_0224DSC_0225DSC_0226DSC_0227DSC_0228DSC_0229DSC_0231DSC_0235DSC_0237DSC_0238DSC_0247DSC_0249DSC_0257DSC_0261DSC_0268DSC_0272DSC_0275DSC_0278
 
ที่ตั้ง : ศูนย์วัฒนธรรมไทดำ ตำบล เขาแก้ว อำเภอ เชียงคาน เลย 42110
 
หมู่บ้านวัฒนธรรมไทดำ
 
#เที่ยวสบายใจไปสบายดี
#เที่ยววัวตายความล้ม #travelalotthailand #เที่ยวเลย
ช่องทางการติดตามอื่นๆของเรา

เผยแพร่โดย

travelalotthailand

เที่ยววัวตายควายล้ม เราอาจจะต้องเที่ยวทุกวัน เพราะทุกลมหายใจของเราคือการได้เที่ยว

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.