ชุมชนท่องเที่ยวบ้านอุบลสามัคคี อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์

เป็นอีกหนึ่งชุมชนที่น่าสนใจ เป็นชุมชนท่องเที่ยวเชิงการศึกษาวิถีเกษตร ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิต ซึ่งเป็นวิถีชีวิตของคนในชุมชนยึดอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก

บ้านอุบลสามัคคี ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 11 ตำบลโนนสุวรรณ อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นชุมชนท่องเที่ยวเชิงการศึกษาวิถีเกษตร ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิต ซึ่งเป็นวิถีชีวิตของคนในชุมชนยึดอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก 

การทำเกษตรกรรมในพื้นที่บ้านอุบลสามัคคีจะมีอย่างหลากหลาย ทั้งการทำเกษตรเชิงเดี่ยว เช่น การทำสวนยางพารา การทำไร่มันสำปะหลัง การเลี้ยงโคนม เป็นต้น และการทำเกษตรแบบผสมผสาน เช่น การทำสวนผลไม้ (เงาะ ลำไย ทุเรียน กล้วย ฯลฯ) การปลูกพืชผักหมุนเวียน เป็นต้น

ศูนย์เรียนรู้บ้านอุบลสามัคคี มีพื้นที่ 12 ไร่ ภายในมีกิจกรรมทางการเกษตร ให้ศึกษาเรียนรู้อย่างมากมาย เหมาะสำหรับ ผู้ที่สนใจ ผู้ที่กำลังสับสนในชีวิต แสวงหาความสุขแบบพอเพียง หรือ ผู้ทำการเกษตรเป็นอาชีพ และกำลังมองหาแนวความคิดใหม่ๆ เพิ่มเติม ศูนย์เรียนบ้านอุบลสามัคคี ก็มีวิทยาการที่มีองค์ความรู้หลากหลายด้านมาให้ความรู้อย่างครบวงจร และ มีฐานสาธิตต่างๆ ให้ทุกท่านได้ศึกษ าและลงมือปฏิบัติจริง อาทิ วิธีการปลูกผักหวานป่า, วิธีการปลูกทุเรียน, เกษตรล้ำสมัยดินดิ้นได้, วิธีการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ

ศูนย์เรียนรู้ชุมชน เป็นฐานการเรียนรู้ด้านการเกษตร มีพื้นที่ทั้งหมด 12 ไร่ แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่หนึ่ง ไม้ยืนต้น และไม้ผล และ ส่วนที่สอง ผักสวนครัว ทุกชนิดผ่านการรับรองมาตรฐาน GAP มาแล้ว สด กรอบ อร่อย และปลอดภัยทั้งผู้ที่ปลูกและผู้บริโภค ภายใน ศูนย์เรียนรู้ชุมชน จะมีกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวมาสัมผัสชีวิตวิถีเกษตร

ป่าชุมชน ที่มีพื้นที่ 3,000 ไร่ ที่เต็มไปด้วย เห็ดป่า สมุนไพร ผักป่า และสัตว์ป่าหลายชนิด โดยเฉพาะ กระรอกขาว ที่หาดูได้ยาก
นอกจากนี้ ในป่าชุมชน ยังมีต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ “ต้นพญาจะบก” ที่ชาวบ้านเคารพนับถือ ถ้าท่านอยากโชคดีให้มาหาเราที่ บ้านอุบลสามัคคี แล้วเราจะพาไป โดยชุมชนของเราจะมีกิจกรรม แรลลี่ป่าชุมชน ซึ่งเป็นกิจกรรมท่องเที่ยวที่ได้รับทั้งความรู้ และความสนุกสนาน โดยชุมชนจะมีรถนำเที่ยวประจำป่าชุมชน ที่มีพื้นที่ 3,000 ไร่ ที่เต็มไปด้วย เห็ดป่า สมุนไพร ผักป่า และสัตว์ป่าหลายชนิด โดยเฉพาะ กระรอกขาว ที่หาดูได้ยาก
นอกจากนี้ ในป่าชุมชน ยังมีต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ “ต้นพญาจะบก” ที่ชาวบ้านเคารพนับถือ ถ้าท่านอยากโชคดีให้มาหาเราที่ บ้านอุบลสามัคคี แล้วเราจะพาไป โดยชุมชนของเราจะมีกิจกรรม แรลลี่ป่าชุมชน ซึ่งเป็นกิจกรรมท่องเที่ยวที่ได้รับทั้งความรู้ และความสนุกสนาน โดยชุมชนจะมีรถนำเที่ยวประจำหมู่บ้าน (มอร์เตอร์ไซต์พ่วงข้าง) ที่มีจำนวนกว่า 50 คัน พาท่านไปเยี่ยมชมในป่าแห่งนี้หมู่บ้าน (มอร์เตอร์ไซต์พ่วงข้าง) ที่มีจำนวนกว่า 50 คัน พาท่านไปเยี่ยมชมในป่าแห่งนี้

สวนผลไม้แบบผสมผสาน เป็นฐานเรียนรู้ที่ให้ความรู้ในการปลูกผลไม้แบบผสมผสาน หลายชนิดในพื้นที่เดียวกัน โดยจะมีกิจกรรมพานักท่องเที่ยว ชม ชิม ช้อป ที่สวนผลไม้ภายในชุมชน และ ยังมีกิ่งพันธุ์จำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวในราคาเป็นกันเองอีกด้วย

การเลี้ยงไส้เดือน(ดินดิ้นได้) เป็นฐานเรียนรู้การเลี้ยงไส้เดือน เพื่อนำน้ำเมือกของไส้เดือนไปใช้เป็นส่วนผสมในเตรียมดินเพื่อปลูกผัก โดยไม่ต้องเตรียมแปลงเพาะปลูกให้เหนื่อย โดยทุกท่านจะได้เรียนรู้และทดลองด้วยตัวเอง

ไหว้พระทำบุญที่วัดอุบลสามัคคี

สินค้า OTOP


บริการอาหารสำหรับนักท่องเที่ยวอีกด้วย ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเลือกมื้ออาหารได้ตามความต้องการ ทั้ง อาหารเช้า อาหารกลางวัน และ อาหารเย็น โดยในแต่ละมื้อ ก็จะมีเมนูอาหารไทยแท้สับเปลี่ยน หมุนเวียน ให้นักท่องเที่ยวได้ลิ้มลอง อย่างครบถ้วน

บ้านอุบลสามัคคี มีที่พักแบบโฮมสเตย์ พร้อม อาหารพื้นถิ่นรสไทยอีสานแท้ ไว้บริการสำหรับนักท่องเที่ยว ซึ่งนักท่องเที่ยวที่มาเข้าพักก็จะได้สัมผัสวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของคนชาวไทยอีสาน เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์การท่องเที่ยวที่ผู้มาเยือนต้องได้รับความประทับใจ

การแสดงขนบธรรมเนียม ประเพณี ของ บ้านอุบลสามัคคี

ตื่นเช้าทำบุญใส่บาตร

ช่องทางการติดต่อ ชุมชนท่องเที่ยวอุบลสามัคคี
โทร : 099 986 8992
Facebook : https://web.facebook.com/ubonsamakkee


เผยแพร่โดย

travelalotthailand

เที่ยววัวตายควายล้ม เราอาจจะต้องเที่ยวทุกวัน เพราะทุกลมหายใจของเราคือการได้เที่ยว

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.