ไหว้พระทำบุญ 4 วัดภาคเหนือ

วันนี้เที่ยววัวตายควายล้มจะมาแนะนำ 4 วัดที่เป็นที่นิยมของชาวพุทธในการไปสักการะบูชา และมีความสวยงามของสถาปัตยกรรม รวมไปถึงมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ชาวไทย

 

1.วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร จังหวัดเชียงใหม่

cover

เป็นพระอารามหลวงในจังหวัดเชียงใหม่ วัดเจดีย์หลวงสร้างอยู่กลางใจเมืองเชียงใหม่ ซึ่งแต่เดิมถือว่าเป็นศูนย์กลางทางการปกครองของอาณาจักรล้านนา ตั้งอยู่ที่ ถนนพระปกเกล้า ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมือง มีพระธาตุเจดีย์หลวง ที่ถือว่าเป็นพระธาตุที่มีความสูงที่สุดในภาคเหนือ หรือล้านนา ปัจจุบันบริเวณวัดเจดีย์หลวง มีสิ่งสักกาละหลากหลายได้แก่ เจดีย์หลวง อินทขีล ต้นยาง กุมภัณฑ์ พระฤๅษี

 วิหารหลวงของวัดนี้เจ้าคุณอุบาลีคุณปรมาจารย์ (สิริจันทะเถระ) และเจ้าแก้วนวรัฐเป็นผู้สร้างขึ้น หน้าประตูทางเข้าวิหาร มีบันไดนาคเลื้อยงดงาม

เสาอินทขิลเดิมตั้งอยู่ในบรเวณพิ้นที่ซึ่งตำนานพื้นเมืองเชียงใหม่เรียกว่า “สายดือเมือง”

 

maps-

อ่านเพิ่มเติม ไหว้พระทำบุญ 4 วัดภาคเหนือ