เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ สะพานเขาหล่น /เที่ยวนครนายก

เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ สะพานเขาหล่น ( เขาหล่นพจญภัย ) 
เป็นสะพานทางเดินที่สร้างขึ้นใหม่ เป็นแหล่งท่องเที่ยวและศึกษาธรรมชาติ ซึ่งตอนนี้มีระยะทางประมาณ 150 เมตรไปยังจุดชมวิว และจะมีการสร้างเพิ่มเส้นทางต่อในอนาคต
มาถ่ายภาพสวยๆกับธรรมชาติ เดินชมวิว อากาศดีๆ

maps