แอ่งเล็ก เช็คอิน พาเที่ยว 5 ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี /เส้นทาง จังหวัดชัยนาท จังหวัดอุทัยธานี และ จังหวัดนครสวรรค์

แอ่งเล็ก เช็คอิน พาเที่ยว 5 ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

เส้นทาง จังหวัดชัยนาท จังหวัดอุทัยธานี และ จังหวัดนครสวรรค์
ซึ่งเส้นทางที่เราเดินทางไปท่องเที่ยวแต่ละชุมชน จะเรียงลำดับใกล้กัน ถ้าหากใครสนใจเดินทางไปสัมผัส บรรยากาศชุมชน หรือหาข้อมูล สามารถใช้เส้นทางที่เราเขียนและเรียงลำดับไว้ได้เลย โดยที่แต่ละอำเภอจะอยู่ ไม่ไกลกัน สามารถเดินทางได้สะดวกสบาย

1. ชุมชนลาวเวียงเนินขาม หนองระกำ อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท
2. ชุมชนสะนำ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
3. ชุมชนท่าโพ อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี
4. ชุมชนหาดเสลา อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์
5. ชุมชนปากคลอง อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

และเรามาดูกันว่าแต่ละชุมชน มีอะไรกันบ้าง ไม่ว่าจะเป็นวิถีชุมชน แหล่งท่องเที่ยว สินค้า OTOP หรือ อาหารประจำถิ่น เราได้เก็บภาพบรรยากาศมาให้เพื่อนๆที่ติดตามได้รับชม

 

1

1. ชุมชนลาวเวียงเนินขาม บ้านหนองระกำ ตำบลเนินขาม อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท
บ้านหนองระกำ เดิมที่นี่คือเป็นที่ลุ่ม มีสภาพเป็นหนองน้ำและมีต้นระกำขึ้นอยู่รอบๆ หลังจากมีชาวบ้านย้ายเข้ามาอยู่อาศัย จึงเรียกหมู่บ้านนี้ว่า หนองระกำ ชาวบ้านหนองระกำใช้ชีวิตกันอย่างเรียบง่าย เป็นชุมชนเล็กๆ ตามวิถีชีวิตลาวเวียง ประกอบอาชีพ เกษตรกรรม ทำนา ปลูกพืชผัก และมีงานหัตถกรรมพื้นบ้านหลายชนิด และสืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ เช่น งานทอผ้า จักสาร เป็นต้น
ที่นี่มีมุมถ่ายภาพ สำหรับคนที่มาเยี่ยมชม หลายมุมเลยทีเดียว บรรยากาศกลางทุ่งนา เขียวๆสบายๆ

2

3

สินค้า ผ้าทอพื้นเมืองลาวเวียง ข้าวปลอดสารพิษ หัตถกรรมจากไม้ไผ่หลายแบบ สวนผักปลอดสารพิษ และอาหารพื้นเมืองของชาวลาวเวียง เช่น แกงเปรอะหน่อไม้ ห่อหมกปลาช่อน แกงป่าไก่บ้านผักก้านตรง ข้าวสามสี ข้าวต้มมัด ปลาร้าหลนใส่หมู ทอดมันปลาเห็ด

4

การแสดง และแต่งกายชุดพื้นเมืองแบบลาวเวียง

5

มุมสาธิตโรงเรียนชาวนาให้ได้ศึกษาข้อมูลและทดลองลงมือทำ รวมไปถึงวิธีการทอผ้า

6

วัดเนินขาม ศูนย์รวมยึดเหนี่ยวจิตใจของชุมชน นั่งท่องเที่ยวสามารถเข้ามาเยี่ยมชม กราบไหว้ บูชา ขอพร พระพุทธมาลี พระคู่บ้านคู่เมืองของชุมชน

7

สถานที่ท่องที่ยวอื่นๆ เช่น ศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมการทอผ้าพื้นเมือง โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่, นวดเพื่อสุขภาพ, กลุ่มทอผ้า, บ้านพักโฮมสเตย์

 

8

2. ชุมชนสะนำ ตำบลบ้านไร่ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ลาวครั่ง ซึ่งในอดีตบรรพบุรุษอพยพมาจากเมืองหลวงพระบาง เมื่อ 200 กว่าปี โดยได้นำเอาประเพณีศิลปและวัฒนธรรม ติดตัวมาด้วยและสืบทอดมาจนถึงทุกวันนี้

9

10

ตลาดต้นไม้ยักษ์ เลือกซื้อสินค้าพื้นบ้าน หรือของกินบ้านๆ อุดหนุนสินค้าพื้นเมือง บรรยากาศตลาดใต้ร่มไม้ เดินชิวๆสบายๆ ปั่นจักรยานได้อีกด้วย

11

กิจกรรมศึกษาและชมธรรมชาติต้นไม้ยักษ์ ต้นหมากและป่าธรรมชาติชุมชน ความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ ต้นไม้ยักษ์ ต้นผึ้ง หรือต้นเซียง สูง 70 เมตร 40 คนโอบได้ เป็นศูนย์กลางจิตวิญญาณของคนที่นี่
“ต้นไม้ยักษ์” เป็นต้นไม้ที่มีขนาดใหญ่ มีอายุกว่า 300 ปี ที่เรียกว่า ต้นผึ้งหรือต้นเชียง มีระบบรากที่แผ่กว้างและใหญ่เพื่อค้ำยันต้น สวยงามอย่างน่าอัศจรรย์ โดยรายล้อมไปด้วยต้นหมาก จำนวนมาก เรียกว่า เป็นล้านๆต้นเลยทีเดียว เนื่องจากชาวบ้านที่นั่นนิยมรับประทานหมาก จึงปลูกกันอย่างแพร่หลาย จนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยว จนได้ฉายาว่า “หมากล้านต้น”

12

ประเพณีการกราบไหว้ขอพรศาลเจ้าบ้าน ซึ่งเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ ใครมาชุมชนบ้านสะนำ ตามประเพณีของลาวครั่ง ก่อนอื่นต้องเข้าไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำหมู่บ้าน หรือศาลเจ้าบ้าน เพื่อความเป็นสิริมงคลกันก่อน
ประเพณีเลี้ยงปิดบ้าน เป็นพิธีกรรมที่พวกเขาได้กระทำกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษมาช้านาน ชุมชนที่นี่ถือว่ากิจกรรมนี้เป็นการแสดงความกตัญญูและความเคารพ ต่อวิญญาณบรรพบุรุษที่ปกปักรักษา คุ้มครองอันตรายต่าง ๆ

13

การทอผ้าพื้นเมืองลายโบราณ และย้อมด้วยสีธรรมชาติ ซึ่งผ้าทอของหมู่บ้านสะนำแห่งนี้ถือเป็นผ้าทอที่มีผู้นิยมสวมใส่ เนื่องจากมีลวดลายที่สวยงาม และแต่ละผืนจะใช้เวลาทอค่อนข้างนาน

14

หมู่บ้านสะนำ ยังได้เปิดให้พักโฮมสเตย์ ให้นักท่องเที่ยวได้นอนค้างคืน เพื่อสัมผัสวิถีชีวิตของชาวลาวครั่งอย่างใกล้ชิด ท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงามอีกด้วย
นอกจานั้นยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆใกล้เคียงเช่น วัดถ้ำเขาวง ตลาดซาวไฮ่ หรือ แก่นมะกรูด

 

15

3. ชุมชนท่าโพ ตำบลท่าโพ อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี
บ้านท่าโพ เป็นหมู่บ้านคนไทยที่เก่าแก่ สันนิฐานว่าเกิดขึ้นในสมัยตอบปลายกรุงศรีอยุธยา ราวพุทธศักราช 2304 ซึ่งเดิมเป็นพื้นที่ป่าดงดิบมีสัตว์ป่าอาศัยอยู่ชุกชุม และมีหนองน้ำให้สัตว์อาศัยอยู่กินโดยเฉพาะวัวแดงจึงเรียกหนองน้ำนี้ว่า “หนองวัวแดง” ปัจจุบันนี้คือหนองประแดง ต่อมาได้มีผู้คนเข้ามาอาศัยเรียกบ้านนี้ว่า “ท่าโค” (ท่าวัวแดงลงกินน้ำ) ภายหลังได้เรียกเพี้ยนเป็น “บ้านท่าโพ” จนถึงปัจจุบัน
อีกนัยหนึ่ง เนื่องจากบริเวณกลางหมู่บ้านมีต้นโพธิ์ใหญ่มีสายพันธ์ของพระศรีมหาโพธิ์พุทธคยา “นามว่าโพธิ์พันธุ์ศรี” และบริเวณนี้เดิมเป็นด่านชุมทางข้ามระหว่าง อยุธยากับเชียงใหม่ จึงได้ชื่อบ้านนี้ว่า “บ้านท่าโพธิ์พันธุ์ศรี” ต่อมาเรียนสั้น ๆ ว่า “บ้านท่าโพ” ในปัจจุบัน

16

17

ชมบ้านโบราณและเครื่องใช้โบราณอายุกว่า10ปี ที่บ้านลุงเชียร

18

สินค้า OTOP เช่น จักสาร หัตถกรรม ของชุมชน มีให้เลือกซื้อหลายแบบ

19

20

การละเล่นพื้นเมืองที่บ้านท่าโพ อำเภอหนองขาหย่าง จัดขึ้นในเทศกาลตรุษสงกรานต์ คือระหว่างวันที่ 13-14 เมษายน โดยชาวบ้านในหมู่บ้านท่าโพและหมู่บ้านพันสี จะมาร่วมกันจัดการละเล่นพื้นเมืองขึ้นที่วัดท่าโพ โดยจะเก็บดอกไม้แห่เข้าโบสถ์ แล้วร้องเพลงพิษ ฐานในโบสถ์ เสร็จแล้วจะออกมาเล่นเพลงชักกะเย่อ เพลงโลม เพลงรำวงโบราณอย่างสนุกสนานแต่ละเพลงมีท่ารำประกอบเฉพาะ ผลัดกันเล่นมอญซ่อนผ้า เจี๊ยบๆ จ้อย ช่วงชัย เสือกินวัว และแม่ศรี ตามแต่จะแข่งขันกัน ซึ่งเป็นประเพณีของชาวไทยที่รักษาไว้และปฏิบัติกันมาหลายชั่วอายุคน การละเล่นต่างๆ ในหมู่บ้านแห่งนี้ส่วนใหญ่ยังคงเนื้อเพลงที่ร้องแบบของเดิมไว้
กิจกรรมนวดแผนโบราณภูมิปัญญาท้องถิ่น
พักโฮมสเตย์ชุมชน โฮมสเตย์ของที่นี่ได้ผ่านเกณฑ์จากกรมการท่องเที่ยว
และยังมีสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจได้แก่ วัดท่าโพ, หลวงพ่อปู พลับพลาสมเด็จ, วัดพันสี, จุดชมวิว

21

อาหารไทยโบราณบ้านท่าโพ เป็นชุมชนมรดกวัฒนธรรมแห่งแผ่นดินพระชนกจักรี มีสำรับเครื่องคาวหวานมาจัดแสดง
จุดเด่นที่สำคัญของที่นี่คือ อาหารไทยโบราญที่หาทานได้ยากอย่างน้ำพริกอีกกา แกงบอน หรือแกงไก่ใส่กล้วยดิบ

 

22

4. ชุมชนหาดเสลา ตำบลเขาดิน อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์
ชุมชนบ้านหาดเสลา เป็นชุมชนเก่าแก่ นับพันปี ดีงมีหลักฐานให้เห็น ที่วัดเขากองทอง พบอ่างเก็บน้ำหิน ศิลาแลงสมัยทราวดี หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า ดงแม่นางเมือง และยังเป็นเส้นทางเสด็จใน สมเด็จพระสุริเยนทราบธิบดีที่ ๘ แห่งกรุงศรีอยุทธยา ( พระเจ้าเสือ )
ชุมชนติดริมแม่น้ำปิง ดินแดนสองศาสนา หกวัฒนธรรม ที่อยู่รวมกันเป็นปึกแผ่น บนวิถีของความเรียบง่าย ท่องเที่ยวเชิงเกษตรวิถีและวัฒนธรรม

23

เที่ยวตลาดชุมชนบ้านหาดเสลา ชิมขนมไทยนับสิบชนิดและผลิตภัณฑ์จากชาวบ้าน ล่องเรือชมธรรมชาติของแม่น้ำปิง ชมวัดทางน้ำที่มีความสวยงาม มีผลไม้จากสวนจำหน่าย

24

ที่นี่ขึ้นชื่อของเรื่องขนมไทย เช่น ขนมพระพาย เป็นอีกหนึ่งของขนมไทยดั้งเดินที่นิยมใช้ในพิธีแต่งงานมาตั้งแต่สมัยโบราณ มีส่วนผสมจากแป้งข้าวเหนียวนวดกับน้ำลอยดอ­กมะลิหรือน้ำลอยดอกไม้สดใส่สีต่างๆ แล้วนำมาแผ่เพื่อหุ้มไส้ปั้นเป็นก้อนกลม ๆ ขนมพระพายที่ดีแป้งต้องนุ่มเหนียวกำลังดี ไส้มีความหอมหวาน เมื่อรับประทานแล้วละมุนละไมนุ่มลิ้น

25

และสวนฝรั่งอินทรีย์ จากสวนป้าสมบัติ มีให้ชิมผลไม้สดๆจากสวน และเครื่องดื่มน้ำฝรั่ง เย็นสดชื่น

26

สถานที่ท่องเที่ยวในชุมชน ได้แก่
จระเข้ชุมชน บ่อเลี้ยงจรเข้ ฟาร์มไกรทอง
วิหารนักบุญเปาโล
วัดตะคร้อ วิหารปั้นมือศิลปะร่วมสมัย ซึ่งเป็นผลงานการปั้นของหลวงพ่อริ้ว สกุลจิตโต
วัดเขากองทอง ตำนานเล่ากันมาว่าบริเวณวัดเป็นเมืองลับแล มักจะมีกวางตัวผู้ลักษณะมีผิวเหมือนสีทองอร่ามวิ่งอยู่รอบๆบริเวณเขา ไม่มีใครสามารถจับกวางตัวนั้นได้ จึงเรียกว่าวัดเขากวางทอง ต่อมาจึงเรียกเพี้ยนเป็น วัดเขากองทอง และอีกตำนานหนึ่งที่เล่ากันสืบทอดกันมา เมื่อครั้งที่หลวงพ่อจันทร์ท่านมาปกครองดูแลวัดมรรครังสฤษธิ์หรือวัดตะคร้อ ท่านก็ได้ไปมาปฏิบัติและจำพรรษาอยู่ที่วัดเขากองทองเป็นประจำ หลวงพ่อจันทร์ท่านเป็นพระที่เชี่ยวชาญเรื่องวิทยาคมในสมัยนั้นและมีชื่อเสียงอย่างมาก

ศูนย์เรียนรู้ศาสต์พระราชา, สวนกาวางร้อยปี, ศูนย์วิสาหกิจเพาะเลี้ยงเห็ด, และขนมไทยแม่ลออขนมหวาน, ขนมครกนางทาส, ยายตื่นขนมไทยโบราณ, สวนฝรั่งอินทรีย์, สวนสมุนไพร เป็นต้น

27

ผักผ่อนเล่นแม่น้ำปิง หาดเสลา สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ ของอำเภอเก้าเลี้ยว เป็นสถานที่เล่นน้ำคลายร้อนและพักผ่อน จนกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตของชาวนครสวรรค์ในช่วงหน้าร้อนนี้ไปแล้ว ในช่วงฤดูแล้งของทุกปี ที่บริเวณริมแม่น้ำปิงแห่งนี้ จะมีปริมาณน้ำน้อย จนทำให้ตื้นเขิน และเกิดหาดทราย ซึ่งเหมาะแก่การเล่นน้ำคล้ายร้อนเป็นอย่างมาก

28

สะพานไม้เดินชมธรรมชาติ ชมวิวแม่น้ำปิง ถ่ายภาพสวยๆกับบรรยากาศดีๆ

 

29

5. ชุมชนปากคลอง ตำบลเกยไชย อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
หมู่บ้านที่มีความผูกผันกับสายน้ำ ซึ่งตั้งอยู่ตรงจุดรวมกันของแม่น้ำสายสำคัญ แม่น้ำยมและ แม่น้ำน่าน สัมผัสวิถีชุมชนดั้งเดิม ที่สืบถอดกันมาแต่ยาวนาน ที่บ้านปากคลอง ถือว่ามีชื่อเสียงเรื่องของตาลโตนด มีต้นตาลกว่า 8,000 ต้น มีผลิตภัณฑ์จากตาลหลายชนิด ศึกษาเรื่องราวของการปีนต้นตาล ปาดตาล ทำน้ำตาลแบบโบราณ
เป็นชุมชนเก่าแก่ มีอายุกว่า 100 ปี ที่ผ่านมาชาวบ้านประกอบอาชีพทำไร่ทำนา กับเก็บตาลโตนดที่เกิดเองตามธรรมชาติกลางท้องนามาขาย ทำให้เกิดอาชีพต่างๆ เป็นวงจร เช่น อาชีพคนปีนเก็บผลตาลสดมาใส่เรือส่งขายกรุงเทพฯ เกิดการพัฒนาและแปรรูปน้ำตาลสด น้ำตาลก้อน ลูกตาล จาวตาลเชื่อม เป็นสินค้าที่วางขายริมทางบ้านเกยไชยเหนือ เรียงรายกันหลายครัวเรือน และยังได้รับการส่งเสริมให้เป็นแหล่งผลิตภัณฑ์สินค้าโอท็อปสำคัญของท้องถิ่น

30

31

ท่องดินแดนธรรมะ วัดเกยไชยเหนือ เป็นวัดเก่าแก่ที่ตั้งอยู่บริเวณจุดบรรจบของแม่น้ำยมและแม่น้ำน่าน ภายในวัดมีองค์เจดีย์บรรจุพระบรมธาตุทรงลังกาฐานแปดเหลี่ยม สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าเสือ แห่งกรุงศรีอยุธยา มีพระอุโบสถหลังเก่าที่มีสถาปัตยกรรมงดงาม สร้างในสมัยรัชกาลที่ 3 ตั้งอยู่ริมแม่น้ำน่าน นอกจากนี้ บริเวณนี้ยังเป็นต้นกำเนิด ของตำนานของจระเข้ยักษ์ที่ชื่อ ไอ้ด่างเกยไชย

32

ต้นตาลเป็นพืชที่นำมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันกันมากที่เป็นอันดับต้นๆ ซึ่งสามารถนำมาทำอาหารได้หลายประเภทแต่ที่นิยมมากที่สุดคือ อาหารหวาน
ที่นี่เป็นที่กล่าวขานของผู้คนที่เดินทางผ่านนครสวรรค์แล้วผ่านไปยัง อำเภอชุมแสงจะต้องแวะลองลิ้นชิมรสน้ำตาลสดเกยไชย จนกลายเป็นคำขวัญประจำอำเภอชุมแสงว่า ถ้าไปชุมแสงแล้วไม่ได้ลิ้มชิมรส น้ำตาลสดเกยไชย ก็เปรียบเหมือนไม่ได้ไปชุมแสง”

33

ตาลโตนด มีประโยชน์มากมาย ทั้งต้นตาล ใบตาล ผลอ่อนหรือลูกตาลอ่อน ผลอ่อนตาลที่เก็บหลังจากออกจั่น 2-3 เดือน นำมาเฉาะเอาเนื้อด้านใน ที่เรียกว่า “จาวตาล” ตาล 1 ลูก จะมีลอนตาลประมาณ 3 ลอน นำมารับประทานเป็นผลไม้ มีรสนุ่มหอมหวาน ลูกตาลที่แก่จัดจะมีจาวตาลเหนียว แข็ง ใช้ทำจาวตาลเชื่อม และนำมาคั้นน้ำและเอาเส้นใยออก จะได้น้ำสีเหลือง มีกลิ่นหอม ใช้ต้มดื่มหรือทำอาหารคาวหวาน เช่น แกงหัวตาล ขนมตาล

34

ช่อดอก และน้ำตาล ช่อตาลหรืองวงตาล รวมทั้งยังนำมาทำ “น้ำตาลสด หรือน้ำตาลโตนด” ใช้รับประทานสดๆ และหากนำมาเคี่ยว ก็ทำน้ำตาลปึก น้ำตาลปี๊บ ทำน้ำผึ้งตังเม และยังนำมาหมักทำเป็นน้ำส้มสายชู กะแช่ หรือกลั่นเหล้าน้ำตาล ฯลฯ

35

 

 

Cover-เส้นทาง-8-for-web

เผยแพร่โดย

travelalotthailand

เที่ยววัวตายควายล้ม เราอาจจะต้องเที่ยวทุกวัน เพราะทุกลมหายใจของเราคือการได้เที่ยว

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.